Κεντρική σελίδα περιοδικού Π.Σ.Φ

Το Περιοδικό Φυσικοθεραπεία είναι το επίσημο επιστημονικό περιοδικό του Πανελληνίου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών. Εκδόθηκε για πρώτη φορά το 1975 και από τότε εκδίδεται ανελλιπώς. Μέχρι το 2013 περιλάμβανε τόσο τις επιστημονικές εργασίες όσο και τη συνδικαλιστική ενημέρωση των μελών.

Από τον τόμο του 2014 μέχρι σήμερα στο περιοδικό Φυσικοθεραπεία δημοσιεύονται μόνο επιστημονικά άρθρα και έχει δημιουργηθεί η μηνιαία ηλεκτρονική έκδοση τα Φυσικοθεραπευτικά νέα που περιλαμβάνουν τις δράσεις του Συλλόγου.

Μετά από απόφαση της ΓΣ των αντιπροσώπων στις 15/16-3-2014, στις Σέρρες το περιοδικό εκδίδεται ηλεκτρονικά κάθε τρίμηνο και εκδίδεται έντυπα ένας τόμος κάθε χρόνο που περιλαμβάνει όλες τις δημοσιεύσεις του έτους.

Η προσπάθεια μας είναι να εντάξουμε το περιοδικό στις διεθνείς βάσεις δεδομένων έτσι ώστε ν αποκτήσει το κύρος που του πρέπει.Η ηλεκτρονική μορφή του περιοδικού είναι ελεύθερης πρόσβασης προς όλους, ενώ η έντυπη μόνο για τα μέλη που είναι οικονομικός τακτοποιημένα.  
Τα μέλη του ΠΣΦ μπορούν να εγγραφούν για να λαμβάνουν ηλεκτρονικά ενημερώσεις και έντυπα αντίγραφα.  

Όλες οι εργασίες που κατατίθενται προς δημοσίευση, εξετάζονται από την κριτική επιτροπή του περιοδικού.
⇣ Περιεχόμενα τρέχοντος τεύχους
Τόμος 18-Τεύχος 4
Οκτώβριος - Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2015

Ερευνητική εργασία
Διασκευή της Motor Assessment Scale (MAS) στα Ελληνκά & Πιλοτική Εφαρμογή σε ασθενείς με Αγγειακό Εγκεφαλικό Επεισόδιο

Ερευνητική εργασία
Κινηματικές προσαρμογές κεντρικού σημείου σώματος σε ασθενείς με χρόνια υποτροπιάζουσα οσφυαλγία  κατά την κάμψη - έκταση κορμού: μια πιλοτική μελέτη αε Ελληνικό πληθυσμό

Κλινικές οδηγίες
Διεθνές πλαίσιο για την εξέταση της αυχενικής μοίρας της σπονδυλικής στήλης (ΑΜΣΣ) για πιθανή Αυχενική Αρτηριακή Δυσλειτουργία πριν από την Ορθοπεδική Θεραπεία με Χειρισμούς (Orthopaedic Manual Therapy)

Βιβλιογραφική Ανασκόπηση
Μετεγχειρητικά στη ΜΕΘ - Φυσικοθεραπευτική προσέγγιση

Τόμος 18-Τεύχος 4 | Οκτώβριος - Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2015
Τόμος 18-Τεύχος 4
Οκτώβριος - Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2015