Πληροφορίες - Συντελεστές Έκδοσης

Υπεύθυνος έκδοσης

 • Αυτοσμίδης δημήτριος

Επιστημονική επιτροπή

 • Καλλίστρατος Ηλίας (Επιστ. Διευθυντής)
 • Κοτταράς Σταύρος
 • Κούτρας Γεώργιος
 • Μπανιά Θεοφανή
 • Παπαθανασίου Γεώργιος
 • Σακελλάρη Βασιλική
 • Τσέπης Ηλίας

Συντακτική επιτροπή

 • Ασμάνης Ευστράτιος
 • Ζάχος Αναστάσιος
 • Καραντίας Θεόδωρος
 • Μαρμαρινός Κωνσταντίνος
 • Ρουμελιώτης Σπύρος
 • Σταθόπουλος Σταύρος
 • Φανός Αλέξανδρος
Τόμος 18-Τεύχος 3 | Ιούλιος - Αύγουστος - Σεπτέμβριος 2015
Τόμος 18-Τεύχος 3
Ιούλιος - Αύγουστος - Σεπτέμβριος 2015