Γενικές Πληροφορίες

Το Περιοδικό Φυσικοθεραπεία είναι το επίσημο επιστημονικό περιοδικό του Πανελληνίου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών. Εκδόθηκε για πρώτη φορά το 1975 και από τότε εκδίδεται ανελλιπώς.

Το περιοδικό Φυσικοθεραπεία είναι το επίσημο περιοδικό του Πανελληνίου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών. Αποστολή τουη δημοσίευση μελετών, που θα έχουν σημαντική επίδραση στην Φυσικοθεραπεία . Το όραμα μας για το περιοδικό είναι αφ ενός η καταξίωση του στην επιστημονική κοινότητα και αφ’ ετέρου η ένταξη του στην κλινική πράξη των Φυσικοθεραπευτών.

Η  Συντακτική Επιτροπή μας διασφαλίζει μέσω μιας αυστηρής διαδικασίας αξιολόγησης την αποδοχή προς δημοσίευση εργασιών που πληρούν υψηλά επιστημονικά πρότυπα.

Οι παρόντες στόχοι του περιοδικού Φυσικοθεραπεία  είναι:

  • Η δημοσίευση πρωτότυπων ερευνών καθώς και η προώθηση της συνεχιζόμενης επαγγελματικής εξέλιξης για τους Φυσικοθεραπευτές και άλλους επαγγελματίες Υγείας.   
  • Η εξέλιξη της Φυσικοθεραπείας ως επιστήμης, διαμέσου της δημοσίευσης των  ερευνητικών και ακαδημαϊκών εργασιών με γνώμονα όχι μόνον την επιστημονική τους βάση αλλά και την κλινική τους εφαρμογή.
  • Να γίνει διεθνές γνωστό. Μέσω της συμβολής του στην δημοσίευση εργασιών που αναβαθμίζουν την φυσικοθεραπευτική γνώση και την κλινική εφαρμογή της.

Η πολιτική του Πανελληνίου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών, ιδιοκτήτη του περιοδικού Φυσικοθεραπεία, όσο αφορά την διάδοση των γνώσεων και την εξέλιξη της επιστήμης είναι ότι πρέπει να προσφέρεται δωρεάν στα πλαίσια της ανταποδοτικότητας του Συλλόγου προς τα μέλη του.

Με βάση αυτή την πολιτική η αποστολή και η δημοσίευση των εργασιών στο περιοδικό είναι δωρεάν.

Ο ΠΣΦ διατηρεί όλα τα πνευματικά δικαιώματα των δημοσιευμένων άρθρων, και μόνον με άδεια του διευθυντή σύνταξης επιτρέπετε η αναδημοσίευση τους.

Τόμος 26 - Τεύχος 4 | ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2023
Τόμος 26 - Τεύχος 4
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2023