Γενικές Πληροφορίες

Το περιοδικό Φυσικοθεραπεία είναι το επίσημο περιοδικό του Πανελληνίου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών. Αποστολή της συντακτικής ομάδας η δημοσίευση μελετών, που θα έχουν σημαντική επίδραση στην Φυσικοθεραπεία (επίσης γνωστή και ως Φυσιοθεραπεία). Το όραμα μας για το περιοδικό είναι αφ ενός η καταξίωση του στην επιστημονική κοινότητα και αφ ετέρου η ένταξη του στην κλινική πράξη των Φυσικοθεραπευτών.

Οι παρόντες στόχοι του περιοδικού Φυσικοθεραπεία  είναι:

  • Η δημοσίευση πρωτότυπων ερευνών καθώς και η προώθηση της συνεχιζόμενης επαγγελματικής εξέλιξης για τους Φυσικοθεραπευτές και άλλους επαγγελματίες Υγείας.    
  • Η εξέλιξη της Φυσικοθεραπείας ως επιστήμης, διαμέσου της δημοσίευσης των  ερευνητικών και ακαδημαϊκών εργασιών με γνώμονα όχι μόνον την επιστημονική τους βάση αλλά και την κλινική τους εφαρμογή.

Στο περιοδικό Φυσικοθεραπεία δημοσιεύονται άρθρα που αναφέρονται σε επιστημονικές έρευνες, συστηματικές βιβλιογραφικές ανασκοπήσεις, εκπαιδευτικά και θεωρητικά  άρθρα, περιληπτικές αναφορές καθώς και παρουσιάσεις περιπτώσεων ιδιαίτερου ενδιαφέροντος.

Όλες οι εργασίες που υποβάλλονται στο περιοδικό πρέπει να έχουν ορθή μεθοδολογική επιμέλεια. Οι εργασίες κρίνονται από την επιτροπή των κριτών στην οποία συμμετέχουν επιστήμονες αναγνωρισμένου ακαδημαϊκού έργου.

Η πολιτική του Πανελληνίου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών, ιδιοκτήτη του περιοδικού Φυσικοθεραπεία, όσο αφορά την διάδοση των γνώσεων και την εξέλιξη της επιστήμης είναι ότι πρέπει να προσφέρεται δωρεάν στα πλαίσια της ανταποδοτικότητας του Συλλόγου προς τα μέλη του. Για το λόγο αυτό προσπαθεί να εντάξει το περιοδικό σε διεθνείς βάσεις δεδομένων με ελεύθερη πρόσβαση για την ηλεκτρονική του μορφή, ενώ τα οικονομικός ταχτοποιημένα μέλη του να έχουν δωρεάν πρόσβαση και στην έντυπη μορφή του. Με βάση αυτή την πολιτική η αποστολή και η δημοσίευση των εργασιών στο περιοδικό είναι δωρεάν. Ο ΠΣΦ διατηρεί όλα τα πνευματικά δικαιώματα των δημοσιευμένων άρθρων, και μόνον με άδεια του διευθυντή σύνταξης επιτρέπετε η αναδημοσίευση τους. 

Τόμος 23 - Τεύχος 1 | Ιανουάριος - Απρίλιος 2020
Τόμος 23 - Τεύχος 1
Ιανουάριος - Απρίλιος 2020