Κεντρική σελίδα περιοδικού Π.Σ.Φ.

Το Περιοδικό Φυσικοθεραπεία είναι το επίσημο επιστημονικό περιοδικό του Πανελληνίου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών. Εκδόθηκε για πρώτη φορά το 1975 και από τότε εκδίδεται ανελλιπώς. Μέχρι το 2013 περιλάμβανε τόσο τις επιστημονικές εργασίες όσο και τη συνδικαλιστική ενημέρωση των μελών.

Από τον τόμο του 2014 μέχρι σήμερα στο περιοδικό Φυσικοθεραπεία δημοσιεύονται μόνο επιστημονικά άρθρα και έχει δημιουργηθεί η μηνιαία ηλεκτρονική έκδοση τα Φυσικοθεραπευτικά νέα που περιλαμβάνουν τις δράσεις του Συλλόγου.

Μετά από απόφαση της ΓΣ των αντιπροσώπων στις 15/16-3-2014, στις Σέρρες το περιοδικό εκδίδεται ηλεκτρονικά κάθε τρίμηνο και εκδίδεται έντυπα ένας τόμος κάθε χρόνο που περιλαμβάνει όλες τις δημοσιεύσεις του έτους.

Η προσπάθεια μας είναι να εντάξουμε το περιοδικό στις διεθνείς βάσεις δεδομένων έτσι ώστε ν αποκτήσει το κύρος που του πρέπει.Η ηλεκτρονική μορφή του περιοδικού είναι ελεύθερης πρόσβασης προς όλους, ενώ η έντυπη μόνο για τα μέλη που είναι οικονομικός τακτοποιημένα.  
Τα μέλη του ΠΣΦ μπορούν να εγγραφούν για να λαμβάνουν ηλεκτρονικά ενημερώσεις και έντυπα αντίγραφα.  

Όλες οι εργασίες που κατατίθενται προς δημοσίευση, εξετάζονται από την κριτική επιτροπή του περιοδικού.

⇣ Περιεχόμενα τρέχοντος τεύχους

Τόμος 24 - Τεύχος 3
Σεπτέμβριος - Δεκέμβριος 2021

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗΣ

1π ΕΡΓΑΣΙΑ

Συρόπουλος Σ.

Αναπνευστική Φυσικοθεραπεία Στη Γαστροοισοφαγική Παλινδρόμηση

2η ΕΡΓΑΣΙΑ

Παπαδάμου Ελένη.

Εφαρμογή laser χαμηλού ισχύους στο σύνδρομο καρπιαίου σωλήνα στην Κύπρο

3η ΕΡΓΑΣΙΑ

Γεωργία Ζαχαροπούλου

Διερεύνηση των Παραγόντων που σχετίζονται με Κίνδυνο Επαναλαμβανόμενης Πτώσης μετά από Κάταγμα Ισχίου

4η ΕΡΓΑΣΙΑ

Λέκκας Σωτήριος

Έλεγχος συμφωνίας τριών δοκιμασιών μέσω τηλε-παρακολούθησης και δια ζώσης αξιολόγησης σε ασθενείς με Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια

Τόμος 24 - Τεύχος 3 | Σεπτέμβριος - Δεκέμβριος 2021
Τόμος 24 - Τεύχος 3
Σεπτέμβριος - Δεκέμβριος 2021