Κεντρική σελίδα περιοδικού Π.Σ.Φ.

Το Περιοδικό Φυσικοθεραπεία είναι το επίσημο επιστημονικό περιοδικό του Πανελληνίου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών. Εκδόθηκε για πρώτη φορά το 1975 και από τότε εκδίδεται ανελλιπώς.

Μέχρι το 2013 περιλάμβανε τόσο τις επιστημονικές εργασίες όσο και τη συνδικαλιστική ενημέρωση των μελών. Από τον τόμο του 2014 μέχρι σήμερα στο περιοδικό Φυσικοθεραπεία δημοσιεύονται μόνο επιστημονικά άρθρα. Η ηλεκτρονική μορφή του περιοδικού είναι ελεύθερης πρόσβασης προς όλους.

Όλες οι εργασίες που κατατίθενται προς δημοσίευση, εξετάζονται από την συντακτική ομάδα του περιοδικού.

Περιεχόμενα τρέχοντος τεύχους

Τόμος 25 - Τεύχος 4 | Οκτώβριος - Δεκέμβριος 2022
Εργασίες βιβλιογραφικής ανασκόπησης
Παπαθανασίου Αναστασία, Χριστάρα - Παπαδοπούλου Αλεξάνδρα, Ιακωβίδης Πάρης, Αποστόλου Θωμάς, Χανδόλιας Κωνσταντίνος, Παπαδοπούλου Ουρανία

Πρόσφατα επστημονικά άρθρα περιοδικού

Ιανουάριος - Μάρτιος 2022 Τόμος 25 - Τεύχος 1
Τσεκούρα Μαρία, Κωνσταντινίδου Ελένη, Μπίλλη Ευδοκία
Ιανουάριος - Μάρτιος 2022 Τόμος 25 - Τεύχος 1
Μπίλλη Ευδοκία, Λαμπροπούλου Σοφία, Παπανικολάου Δ
Σεπτέμβριος - Δεκέμβριος 2021 Τόμος 24 - Τεύχος 3
Ζαχαροπούλου Γεωργία, Ζαχαροπούλου Βασιλική , Μανιάτης Νικόλαος
Τόμος 25 - Τεύχος 4 | Οκτώβριος - Δεκέμβριος 2022
Τόμος 25 - Τεύχος 4
Οκτώβριος - Δεκέμβριος 2022