Τεύχη Τόμος 24 - Τεύχος 1 Ιανουάριος - Απρίλιος 2021

Η επίδραση των δραστηριοτήτων διπλού έργου στη βάδιση σε άτομα με Alzheimer και Ήπια Γνωστική Διαταραχή: ανασκόπηση

Περίληψη
Abstract

Η άνοια τύπου Alzheimer(AD) είναι μια νευροεκφυλιστική νόσος όπου αρχικά έχουμε εξασθένιση της πρόσφατης μνήμης,ενώ προοδευτικά επηρεάζονται και άλλες γνωστικές λειτουργίες όπως ο λόγος και οι εκτελεστικές λειτουργίες, με συνέπεια να υπάρχουν αλλαγές στην καθημερινότητα του ατόμου και την ποιότητα ζωής του.

Σήμερα, εκτός από την άνοια τύπου Alzheimer, υπάρχει αυξημένο ενδιαφέρον ερευνητικά για την ήπια γνωστική διαταραχή (mildcognitiveimpairment), (MCI) η οποία θεωρείται πως αποτελεί το ενδιάμεσο στάδιο μεταξύ του φυσιολογικού γήρατος και της AD.Hδιάγνωση της MCIδίνει το περιθώριο για περισσότερες μη φαρμακευτικές παρεμβάσεις και πρόληψη της γνωστικής και λειτουργικής έκπτωσης. Το συχνότερο σύμπτωμα που αναφέρεται είναι η έκπτωση της πρόσφατης επεισοδικής μνήμης.

Πολλές δραστηριότητες στην καθημερινή ζωή απαιτούν την ταυτόχρονη εκτέλεση δύο διαφορετικών έργων (dualtask). Καλούμαστε δηλαδή να διαμοιράσουμε την προσοχή μας προς πολλαπλά ερεθίσματα ή έργα. Για την εκτέλεση τους απαιτείται η ταυτόχρονη επιστράτευση γνωστικών ή κινητικών λειτουργιών. Καθώς προχωράει η ηλικία, η ικανότητα εκτέλεσης δύο έργων ταυτόχρονα, όπως για παράδειγμα να περπατάμε και να μιλάμε, μειώνεται. Αρκετές μελέτες, έχουν δείξει ότι σε κάποιες νευρολογικές παθήσεις, όπως στην AD, στην Πάρκινσον (PD), και στο εγκεφαλικό επεισόδιο, η ικανότητα διπλού έργου πλήττεται αισθητά (Kato-Naritaetal., 2011). Αυτή η έκπτωση, εκφράζεται είτε με δυσκολία στη βάδιση (μειώνεται η ταχύτητα βάδισης, το μήκος και η συχνότητα διασκελισμού) είτε στην εκτελεστική λειτουργία (στον σχεδιασμό, στην έναρξη, στην αλληλουχία σύνθετων δραστηριοτήτων).

Τόμος 26 - Τεύχος 4 | ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2023
Τόμος 26 - Τεύχος 4
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2023