Τεύχη Τόμος 24 - Τεύχος 1 Ιανουάριος - Απρίλιος 2021

Η αποτελεσματικότητα της φυσικοθεραπείας σε ασθενείς με ινομυαλγία

Περίληψη
Abstract

Κύριο μέλημα αυτού του συγγραφικού έργου είναι η ανάδειξη των θεραπευτικών εργαλείων που χρησιμοποιούνται στη φυσιοθεραπευτική κλινική πράξη και η επίδρασή τους σε ένα ρευματικό σύνδρομο χρόνιου πόνου, που ονομάζεται Ινομυαλγία(FMS). Η ινομυαλγία δεν προέρχεται από αυτοάνοση, φλεγμονώδη, αρθρική ή μυϊκή διαταραχή ενώ συνοδεύεται από συμπτώματα εκτεταμένου άλγους, κόπωσης, κατάθλιψης, γνωστικής διαταραχής και ύπνου αλλά και γενικής ευαισθησίας. Η παρούσα εργασία, λοιπόν, αποσκοπεί στη λεπτομερή εξέταση της βιβλιογραφίας όσον αφορά τις σύγχρονες τεχνικές συντηρητικής αποκατάστασης της Ινομυαλγίας, που περιλαμβάνουν τη θεραπευτική άσκηση, την ηλεκτροθεραπεία δια μέσου της επίδραση του TENS & του lAZER καθώς και τις εναλλακτικές μορφές θεραπείας όπως ο βελονισμός.

ΜΕΘΟΔΟΣ

Η παρούσα μελέτη ακολούθησε τις κατευθυντήριες γραμμές PRISMA. Η Δήλωση PRISMA είναι ένα πρωτόκολλο που καθοδηγεί την κατασκευή συστηματικών αναθεωρήσεων με διαφανή και συνεπή τρόπο χρησιμοποιώντας μια λίστα ελέγχου 27 στοιχείων και ενός διαγράμματος ροής 4 φάσεων.(ΠΙΝΑΚΑΣ 1,2) (ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 1)

Λέξεις κλειδιά : Σύνδρομο Ινομυαλγίας, Φυσικοθεραπεία, άσκηση, βελονισμός, Tens
Τόμος 26 - Τεύχος 4 | ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2023
Τόμος 26 - Τεύχος 4
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2023