Τεύχη Τόμος 22 - Τεύχος 2 Μάϊος - Αύγουστος 2019

Νευρομυοσκελετικές δυσλειτουργίες στους μουσικούς και η φυσικοθεραπευτική αντιμετώπισή τους

Συγγραφείς: ΑΧΤΣΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 1
Περίληψη
Abstract

Σκόπος: Σκοπός της δημιουργίας του ερωτηματολογίου ήταν να συλλεχθούν πληροφορίες από μουσικούς επαγγελματίες και μη σχετικά με τις συνήθειες του δείγματος κατά τη μουσική εξάσκηση αλλά και για τη συχνότητα εμφάνισης νευρομυοσκελετικών δυσλειτουργιών που οφείλονται στην πολύωρη εξάσκηση και στην εργονομικά λανθασμένη θέση του σώματος.

Υλικό - Μέθοδος: Η έρευνα πραγματοποιήθηκε τη περίοδο Απρίλιος-Ιούνιος 2016, για σκοπό της πτυχιακής εργασίας με τίτλο "Οι νευρομυοσκελετικές δυσλειτουργίες στους μουσικούς". Το εργαλείο που χρησιμοποιήθηκε ήταν ένα ερωτηματολόγιο που δημιουργήθηκε για τη συγκεκριμένη έρευνα.

Αποτελέσματα: Από την έρευνα προκύπτει πως η έντονη εξάσκηση μουσικής μπορεί να επιφέρει διάφορα νευρομυοσκελετικά προβλήματα, κυρίως στο άνω άκρο και στον άνω κορμό, αν η εξάσκηση δεν πραγματοποιείται σύμφωνα με τις συμβουλές του θεράποντα ιατρού ή του φυσικοθεραπευτή.

Συμπεράσματα: Σύμφωνα με τις απαντήσεις, μπορούμε να συμπεράνουμε πως η εμφάνιση των νευρομοσκελετικών δυσλειτουργιών δεν σχετίζονται ιδιαίτερα με το είδος του μουσικού οργάνου όσο με το επίπεδο μουσικών σπουδών του ασθενούς και με τον αριθμό ωρών που πραγματοποιείται η εξάσκηση. Είναι προφανές, πως σε όσο μεγαλύτερο επίπεδο μουσικών σπουδών βρίσκεται ο μουσικός, τόσο πιο απαιτητικό είναι το ρεπερτόριο και τόσο πιο πολλές ώρες εξάσκησης απαιτούνται στη μελέτη.

Λέξεις κλειδιά : Μουσικός, μουσικό όργανο, νευρομοσκελετικές δυσλειτουργίες, φυσικοθεραπευτική αντιμετώπιση, τραυματισμοί
Τόμος 26 - Τεύχος 4 | ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2023
Τόμος 26 - Τεύχος 4
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2023