Τόμος 23 - Τεύχος 1

Ιανουάριος - Απρίλιος 2020
Ζαχαροπούλου Γεωργία, Ζαχαροπούλου Βασιλική , Στάϊκου Ιωάννα
Λέξεις κλειδιά : νίχνευση πτώσης, τεχνολογίες αισθητήρων, έξυπνα σπίτια, αισθητήρες περιβάλλοντος
Χριστάρα - Παπαδοπούλου Αλεξάνδρα, Καφταντζή Α., Ροηλίδης Ε.
Λέξεις κλειδιά : Αναπνευστική φυσιοθεραπεία, λοιμώξεις αναπνευστικού, σύνδρομο Down, νοσηρότητα
Τόμος 26 - Τεύχος 4 | ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2023
Τόμος 26 - Τεύχος 4
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2023