Τόμος 23 - Τεύχος 1

Ιανουάριος - Απρίλιος 2020
Ζαχαροπούλου Γεωργία, Ζαχαροπούλου Βασιλική , Στάϊκου Ιωάννα
Λέξεις κλειδιά : νίχνευση πτώσης, τεχνολογίες αισθητήρων, έξυπνα σπίτια, αισθητήρες περιβάλλοντος
Χριστάρα - Παπαδοπούλου Αλεξάνδρα, Καφταντζή Α., Ροηλίδης Ε.
Λέξεις κλειδιά : Αναπνευστική φυσιοθεραπεία, λοιμώξεις αναπνευστικού, σύνδρομο Down, νοσηρότητα
Τόμος 25 - Τεύχος 4 | Οκτώβριος - Δεκέμβριος 2022
Τόμος 25 - Τεύχος 4
Οκτώβριος - Δεκέμβριος 2022