Τόμος 24 - Τεύχος 2

Μάιος- Αύγουστος 2021
Χριστάρα - Παπαδοπούλου Αλεξάνδρα, Παπαδοπούλου Ουρανία, Μπαλτατζή Γεωργία, Ξυνιάς Ιωάννης, Πανάγου Αθανασία, Μαυρουδή Αντιγόνη, Βασιλάκη Κωνσταντίνα, Τρευλάκη Ευγενία, Τρευλάκης Εμμανουήλ
Λέξεις κλειδιά : Γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση, φυσικοθεραπευτική αποκατάσταση, παιδιατρική φυσικοθεραπεία, Γαστροοισοφαγική παλινδρομική νόσος, βρέφος, ποιότητα ζωής
Κυριακάτης Γ. Μ., Λύκου Π. Μ., Κιτιξής Π., Μιχαηλίδου Θ., Μπέσιος Θωμάς
Λέξεις κλειδιά : θεραπευτική άσκηση, φυσικοθεραπεία, κατάθλιψη, Σκλήρυνση κατά Πλάκας
Τόμος 25 - Τεύχος 4 | Οκτώβριος - Δεκέμβριος 2022
Τόμος 25 - Τεύχος 4
Οκτώβριος - Δεκέμβριος 2022