Τόμος 25 - Τεύχος 4

Οκτώβριος - Δεκέμβριος 2022
Παπαθανασίου Αναστασία, Χριστάρα - Παπαδοπούλου Αλεξάνδρα, Ιακωβίδης Πάρης, Αποστόλου Θωμάς, Χανδόλιας Κωνσταντίνος, Παπαδοπούλου Ουρανία
Λέξεις κλειδιά : Λεκτική βία, ψυχολογική παρενόχληση, εκφοβισμός, εργασιακή κακοποίηση, παιδιατρική φυσικοθεραπεία
Μανουσάκη Κωνσταντίνα, Στασινόπουλος Δημήτριος
Λέξεις κλειδιά : πλάγια έξω τενοντοπάθεια αγκώνα, χρόνια, θεραπευτικός υπέρηχος, δοσολογία, φυσικοθεραπεία, ερωτηματολόγιο, Ελλάδα
Τόμος 26 - Τεύχος 4 | ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2023
Τόμος 26 - Τεύχος 4
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2023