Τεύχη Τόμος 25 - Τεύχος 4 Οκτώβριος - Δεκέμβριος 2022

Διερεύνηση του φαινομένου άσκησης λεκτικής βίας σε φυσικοθεραπευτές στο χώρο της παιδιατρικής

Περίληψη
Abstract

Η ψυχολογική παρενόχληση στο χώρο εργασίας αποτελεί σιωπηλή επιδημία της εποχής, με τη λεκτική βία να είναι η συχνότερη μορφή παρενόχλησης στα επαγγέλματα Υγείας. Τα εμφανή ή βαθύτερα αίτια του φαινομένου ποικίλουν, καθιστώντας τη διερεύνησή του ένα δύσκολο έργο, αλλά ταυτόχρονα αναγκαίο, λόγω των σοβαρών του επιπτώσεων στο άτομο, στον οργανισμό και στην κοινωνία. Λαμβάνοντας υπόψη τη φύση της παιδιατρικής φυσικοθεραπείας, ως ένα εξειδικευμένο επάγγελμα αναγκαίας διεπιστημονικής συνεργασίας και άμεσης επαφής με τον πόνο και τη δυσλειτουργία της ευαίσθητης ομάδας των παιδιατρικών ασθενών και των οικογενειών τους, μπορούμε να υποθέσουμε την ύπαρξη του φαινομένου λεκτικής βίας προς τους/τις επαγγελματίες και σε αυτόν τον κλάδο. Σε αυτή την περίπτωση προβλέπονται αρνητικές συνέπειες στη δυναμική της θεραπευτικής ομάδας και στην ποιότητα της παρεχόμενης ιατρικής φροντίδας.

Σκοπός: Η παρούσα εργασία στοχεύει στη διερεύνηση του φαινομένου άσκησης λεκτικής βίας προς τους/τις φυσικοθεραπευτές/τριες στο χώρο της παιδιατρικής αποκατάστασης στην Ελλάδα.

Υλικό-μέθοδος: Πραγματοποιήθηκε μία περιγραφική μελέτη, η οποία απευθύνει ερωτήματα σε φυσικοθεραπευτές/τριες που εργάζονται σε νοσοκομεία παίδων, παιδιατρικές κλινικές, ειδικά σχολεία, κέντρα αποκατάστασης, ιδρύματα υποστήριξης Α-ΜΕΑ ή έχουν εργαστεί προσωπικά στο κομμάτι της παιδιατρικής αποκατάστασης στην Ελλάδα. Μέσω σκόπιμης δειγματοληψίας, συγκεντρώθηκε δείγμα 62 παιδιατρικών φυσικοθεραπευτών/τριών. Το ερευνητικό εργαλείο που επιλέχθηκε είναι το διεθνές ερωτηματολόγιο VERBAL ABUSE SCALE (VAS), στην ελληνική του έκδοση VAS-GR. Η ανάλυση των δεδομένων αυτής της έρευνας έγινε με τη βοήθεια του προγράμματος SPSS 13,0 για Windows.

Λέξεις κλειδιά : Λεκτική βία, ψυχολογική παρενόχληση, εκφοβισμός, εργασιακή κακοποίηση, παιδιατρική φυσικοθεραπεία