Τεύχη Τόμος 25 - Τεύχος 4 Οκτώβριος - Δεκέμβριος 2022

Η ποιότητα ζωής των ατόμων με σύνδρομο Down σε σύγκριση με τους γονείς/κηδεμόνες τους, στην διάρκεια της πανδημίας του κορονοϊού.

Περίληψη
Abstract

Περίληψη:

Σκοπός: Το σύνδρομο Down είναι η πιο κοινή χρωμοσωμική ανωμαλία, η οποία σχετίζεται με πολλές συνυπάρχουσες καταστάσεις υγείας, που έχουν σαν αποτέλεσμα την δυσλειτουργία της ανοσίας τους. Η πανδημία του κορονοϊού (COVID-19), επηρέασε τις ζωές όλων των ανθρώπων στα δύο χρόνια εξάπλωσής της, καθώς χαρακτηρίζεται από γρήγορη ανάπτυξη συνδρόμου οξείας αναπνευστικής δυσχέρειας και άλλων σοβαρών επιπλοκών στα άτομα που νοσούν. Σύμφωνα με τον Espinosa (2020) τα άτομα με σύνδρομο Down ανήκουν στις ομάδες υψηλού κινδύνου, με συνέπεια την απομόνωση και τον περιορισμό τους από τις συνήθεις ενασχολήσεις τους. Τα επακόλουθα μέτρα περιορισμού (καραντίνα ή απομόνωση) που εφαρμόστηκαν στην Ελλάδα είχαν επίδραση στην ψυχική υγεία των ανθρώπων Η παρούσα έρευνα μελετά την ποιότητας ζωής των ατόμων με σύνδρομο Down σε σύγκριση με τους γονείς/ κηδεμόνες τους στην διάρκεια της πανδημίας του κορονοϊού.

Μέθοδος- Δείγμα: Η έρευνα που πραγματοποιήθηκε έγινε με συγκεκριμένα κριτήρια επιλογής, στην οποία συμμετείχαν 12 ενήλικες με σύνδρομο Down και οι 12 γονείς/κηδεμόνες τους, με εργαλείο αξιολόγησης το ερωτηματολογίου Υγείας, SF-36.

Αποτελέσματα- Συμπεράσματα: Η συναισθηματική κατάσταση, η κατάσταση της γενικής υγείας και ο πόνος επηρέασαν πιο έντονα τους γονείς/ κηδεμόνες σε σύγκριση με τα άτομα με σύνδρομο Down. Ωστόσο, σημαντική διαφορά προκύπτει στην επίγνωση της κατάστασης της υγείας τους, όπου οι άνθρωποι με Σύνδρομο Down έχουν καλύτερη αντίληψη για την υγείας τους σε σχέση με τους γονείς/ κηδεμόνες τους.

Λέξεις κλειδιά : Down Syndrome, Quality of life sf-36, Covid-19
Τόμος 26 - Τεύχος 4 | ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2023
Τόμος 26 - Τεύχος 4
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2023