Τόμος 27 - Τεύχος 1

Ιανουάριος - Μάρτιος 2024
Κατσίκα Ειρήνη, Μυριανθεύς Παύλος, Βέργαδος Δημήτρης, Δημακάκος Ευάγγελος , Μαριόλης-Σαψάκος Θεόδωρος
Λέξεις κλειδιά : λεμφοίδημα άνω και κάτω άκρων, εύρος κίνησης, δύναμη, αισθητικότητα, σύνθεση του σώματος, ποιότητα ζωής
Μαυρονάσου Ασπασία, Καλλιανιώτη Μαρία-Αμαλία, Κορτιάνου Ελένη
Λέξεις κλειδιά : γνώση, λειτουργική δοκιμασία, στάση, φυσικοθεραπεία, long-COVID-19, post-COVID-19