Τεύχη Τόμος 23 - Τεύχος 2 Μάιος - Αύγουστος 2020

Χρόνιος Μυοσκελετικός Πόνος σε ασθενείς με Οσφυαλγία

Περίληψη
Abstract

Η οσφυαλγία είναι ένα παγκόσμιο φλέγων ζήτημα που μαστίζει τις σύγχρονες κοινωνίες καθώς εκτιμάται πώς ένα μεγάλο ποσοστό ατόμων θα παρουσιάσει τουλάχιστον ένα επεισόδιο οσφυαλγίας κατά τη διάρκεια της ζωής του. Ορίζεται ως ο πόνος που εντοπίζεται κυρίως στην οσφυϊκή και οσφυϊερή περιοχή και μπορεί να συνδέεται με πόνο στο κάτω άκρο ή όχι. Όταν ξεπερνά σε διάρκεια το φυσιολογικό χρόνο επούλωσης των ιστών, δηλαδή το διάστημα των τριών μηνών, χαρακτηρίζεται ως χρόνια οσφυαλγία. Σκοπός, λοιπόν, της παρούσας μελέτης είναι η διερεύνηση του θεωρητικού πλαισίου αναφοράς του χρόνιου πόνου σε ασθενείς με χρόνια οσφυαλγία για την παράθεση των εργαλείων αξιολόγησης και της προτεινόμενης φυσικοθεραπευτικής και μη φυσικοθεραπευτικής αποκατάστασης αυτής της πάθησης.

Λέξεις κλειδιά : Χρόνια οσφυαλγία, Χρόνιος Πόνος, Αξιολόγηση, Αποκατάσταση.
Τόμος 26 - Τεύχος 4 | ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2023
Τόμος 26 - Τεύχος 4
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2023