Τεύχη Τόμος 23 - Τεύχος 2 Μάιος - Αύγουστος 2020

Εισαγωγή στον Χρόνιο Μυοσκελετικό Πόνο: Κατηγοριοποίηση και Αξιολόγηση

Περίληψη
Abstract

Δεδομένου ότι ένα από τα πιο συχνά βιώματα του ανθρώπου σε περιπτώσεις παθολογίας είναι ο πόνος, καθοριστικής σημασίας θεωρείται η μελέτη του. Το παρόν άρθρο πραγματεύεται το φλέγον αυτό ζήτημα του χρόνιου πόνου που ορίζεται ως ο πόνος που διαρκεί πέρα από τον φυσιολογικό χρόνο επούλωσης των ιστών και είναι συνήθως για διάστημα μεγαλύτερο των τριών μηνών. Η δημιουργία του έγκειται, τόσο σε παθοφυσιολογικά αίτια που αφορούν βιολογικούς μηχανισμούς, όσο και σε ψυχοκοινωνικά. Η πολυπλοκότητα της φύσης του χρόνιου πόνου έχει οδηγήσει στην ανάγκη δημιουργίας πληθώρας εργαλείων τόσο για την αναγνώριση του στην κλινική πράξη, όσο και για τις επιπτώσεις του σε ψυχοκοινωνικό επίπεδο. Συμπερασματικά, σκοπός του παρόντος άρθρου είναι η γνωριμία των αναγνωστών με τα βασικά χαρακτηριστικά του χρόνιου πόνου, καθώς και η παράθεση ενδεικτικών κλινικών εργαλείων για την αξιολόγηση του.

Λέξεις κλειδιά : Χρόνιος πόνος, Κεντρική ευαισθητοποίηση, Μηχανισμός, Βιοψυχοκοινωνικό μοντέλο, Αξιολόγηση
Τόμος 26 - Τεύχος 4 | ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2023
Τόμος 26 - Τεύχος 4
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2023