Τεύχη Τόμος 26 - Τεύχος 1 Ιανουάριος - Μάρτιος 2023

Θα μπορούσε η μέθοδος πιλάτες να χρησιμοποιηθεί αποτελεσματικά στην αποκατάσταση της τενοντοπάθειας του Αχίλλειου Τένοντα;

Περίληψη
Abstract

Η Τενοντοπάθεια του Αχίλλειου Τένοντα (ΤΑ) αποτελεί μία από τις συχνότερες τενόντιες παθολογίες που προκαλούνται από υπερβολική και επαναλαμβανόμενη φόρτιση [1],απασχολώντας τόσο τους αθλητές υψηλού και μεσαίου επιπέδου όσο και το γενικό πληθυσμό[2,3]. Πρόκειται για μίαεκφυλιστική διαταραχή, αποτέλεσμα αποτυχημένης επουλωτικής απόκρισης του τένοντα [4]. Η ακριβής παθοφυσιολογία παραμένει άγνωστη και θεωρείται διαταραχή με πολυπαραγοντική αιτιολογία [5] με εμπλεκόμενουςτόσοενδογενείςόσο και εξωγενείςπαράγοντες[2,6,7]. Τα κλινικά συμπτώματα περιλαμβάνουν πόνο, οίδημακαι μειωμένη λειτουργικότητα [3,7,8,9]. Ο κοινωνικός αντίκτυπος της ΤΑ είναι μεγάλος, με επιπτώσεις στην εργασία, στην αθλητική δραστηριότητα και σημαντική υποβάθμιση της ποιότητας ζωής. Οι παράγοντες αυτοί σε συνδυασμό με τα υψηλά κόστη υγειονομικής περίθαλψης καταδεικνύουν την ανάγκη για βελτιστοποίησητης θεραπευτικής προσέγγισης [10].

Τόμος 26 - Τεύχος 4 | ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2023
Τόμος 26 - Τεύχος 4
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2023