Τεύχη Τόμος 26 - Τεύχος 1 Ιανουάριος - Μάρτιος 2023

Η ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΜΟΝΟΠΟΛΙΚΗΣ ΧΩΡΙΚΗΣ/ ΑΝΤΙΣΤΑΤΙΚΗΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ 448khz (INDIBAACTIV) ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΣΗΜΕΙΟ ΠΥΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΟΕΙΔΟΥΣ

Περίληψη
Abstract

Το σύνδρομο μυοπεριτονιακού πόνου (Σ.Μ.Π) είναι μια συχνή μυϊκή πάθηση που χαρακτηρίζεται από μια μορφή μυοσκελετικού πόνου [1] . Το Σ.Μ.Π πόνου συμβαίνει όταν ένας μυς βρίσκεται σε επαναλαμβανόμενες συσπάσεις εξαιτίας συνεχόμενων κινήσεων λόγω εργασίας, άσκησης ή άγχους [2]. Έχει ως αποτέλεσμα τον σχηματισμό ευαίσθητων σφιγμένων μυϊκών ινών στον μυ, αυτά τα ευαίσθητα σημεία ονομάζονται σημεία πυροδότησης πόνου [3].Τα κλινικά συμπτώματα που παρουσιάζουν οι ασθενείς εξαιτίας του συνδρόμου είναι ο μυϊκός σπασμός από τα σημεία ενεργοποίησης, αναφερόμενος πόνος και υπερευερέθιστο οζίδιο στον μυ [4]. Ο τραπεζοειδής μυς και ειδικά το άνω μέρος του συχνά εμφανίζει σημεία ενεργοποίησης έχοντας ως αποτέλεσμα να προκαλείται πόνος και να μειώνεται το εύρος κίνησης της περιοχής.

Τόμος 26 - Τεύχος 4 | ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2023
Τόμος 26 - Τεύχος 4
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2023