Τόμος 25 - Τεύχος 1

Ιανουάριος - Μάρτιος 2022
Σκούρα Αναστασία, Μπίλλη Ευδοκία
Λέξεις κλειδιά : Διάσταση του ορθού κοιλιακού, θεραπευτική άσκηση, αξιολόγηση, πυελικό έδαφος, αναπνευστική λειτουργία, διάφραγμα
Τσεκούρα Μαρία, Κωνσταντινίδου Ε, Μπίλλη Ευδοκία
Λέξεις κλειδιά : ακράτεια ούρων, πτώσεις, ηλικιωμένοι
Παπανικολάου Δ, Λαμπροπούλου Σοφία, Μπίλλη Ευδοκία
Λέξεις κλειδιά : τηλεαποκατάσταση, ακράτεια ούρων, εφαρμογή κινητού, Διαδίκτυο, Μύες πυελικού εδάφους
Τόμος 25 - Τεύχος 2 | ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2022
Τόμος 25 - Τεύχος 2
ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2022