Τόμος 25 - Τεύχος 1

Ιανουάριος - Μάρτιος 2022
Σκούρα Αναστασία, Μπίλλη Ευδοκία
Λέξεις κλειδιά : Διάσταση του ορθού κοιλιακού, θεραπευτική άσκηση, αξιολόγηση, πυελικό έδαφος, αναπνευστική λειτουργία, διάφραγμα
Τσεκούρα Μαρία, Κωνσταντινίδου Ελένη, Μπίλλη Ευδοκία
Λέξεις κλειδιά : ακράτεια ούρων, πτώσεις, ηλικιωμένοι
Μπίλλη Ευδοκία, Λαμπροπούλου Σοφία, Παπανικολάου Δ
Λέξεις κλειδιά : τηλεαποκατάσταση, ακράτεια ούρων, εφαρμογή κινητού, Διαδίκτυο, Μύες πυελικού εδάφους