Τεύχη Τόμος 25 - Τεύχος 1 Ιανουάριος - Μάρτιος 2022

Σύγχρονη φυσιοθεραπευτική αντιμετώπιση της διάστασης του ορθού κοιλιακού σε γυναίκες μετά την εγκυμοσύνη

Περίληψη
Abstract

Η διάσταση του ορθού κοιλιακού (ΔΟΚ) αποτελεί δυσλειτουργία του συνδετικού ιστού άμεσα συνδεδεμένη με την περίοδο της εγκυμοσύνης και της λοχείας, η οποία δύναται να επιφέρει σημαντική σωματική και αισθητική δυσλειτουργία στη γυναίκα. Η πιθανή σύνδεση της με άλλες μυοσκελετικές δυσλειτουργίες της περιοχής, όπως δυσλειτουργίες του πυελικού εδάφους, οσφυαλγία σχετιζόμενη με εγκυμοσύνη ή αδυναμία των μυών του κορμού καθιστούν την αντιμετώπιση της αρκετά σημαντική για την διατήρηση της λειτουργικότητας και της ποιότητας ζωής των γυναικών μετά τον τοκετό. Σύμφωνα με διεθνείς κατευθυντήριες οδηγίες, η συντηρητική αντιμετώπιση της ΔΟΚ αποτελεί θεραπεία πρώτης γραμμής, ωστόσο δεν υπάρχει συμφωνία μεταξύ ερευνητών για το βέλτιστο πρόγραμμα θεραπευτικής άσκησης. Η παρούσα ανασκόπηση εστιάζει σε νεότερα επιστημονικά δεδομένα που αφορούν την αποκατάσταση της ΔΟΚ, ενώ προτείνονται και ενδεικτικές κατευθύνσεις για μελλοντική έρευνα.

Λέξεις κλειδιά : Διάσταση του ορθού κοιλιακού, θεραπευτική άσκηση, αξιολόγηση, πυελικό έδαφος, αναπνευστική λειτουργία, διάφραγμα
Τόμος 26 - Τεύχος 4 | ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2023
Τόμος 26 - Τεύχος 4
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2023