Τόμος 26 - Τεύχος 4

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2023
Σίδερη Κωνσταντίνα, Δημητρίου Ανδριάνα, Στάση Σοφία, Στάμου Μαγδαληνή, Παπαθανασίου Γεώργιος
Λέξεις κλειδιά : σωματική δραστηριότητα, οστική πυκνότητα, ποσοτική υπερηχογραφία, ελληνική έκδοση του ερωτηματολογίου international physical activity questionnaire-short version, δοκιμασία «30 δευτερόλεπτα σήκω-κάτσε»
Στάση Σοφία, Ακερμανίδης Θεολόγος, Καραμουζά Παρασκευή, Στασινόπουλος Δημήτριος
Λέξεις κλειδιά : Μελέτη παρατήρησης, Μεθοδολογική ποιότητα, Αξιολόγηση, Συστηματική ανασκόπηση.
Τόμος 26 - Τεύχος 4 | ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2023
Τόμος 26 - Τεύχος 4
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2023