Τεύχη Τόμος 26 - Τεύχος 4 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2023

Επίσημη Ελληνική Έκδοση του Εργαλείου Αξιολόγησης Μεθοδολογικής Ποιότητας Μελετών Παρατήρησης «National Institutes of Health - Quality Assessment Tool for Observational Cohort and Cross-Sectional Studies»

Σκοπός: H παρούσα μελέτη είχε ως σκοπό τη επίσημη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα του εργαλείου αξιολόγησης μεθοδολογικής ποιότητας πληθυσμιακών και συγχρονικών μελετών παρατήρησης «National Institutes of Health - Quality Assessment Tool for Observational Cohort and Cross-Sectional Studies» (NIH-QATOCCsS), το οποίο προτείνεται από τα Εθνικά Ινστιτούτα Υγείας των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. 

Υλικό - Μέθοδος: Για τη μετάφραση του αρχικού ερωτηματολογίου και των οδηγιών του NIH - QATOCCsS δόθηκε επίσημη άδεια από το Αμερικανικό Εθνικό Ινστιτούτο Καρδιάς, Πνεύμονα και Αίματος (NHLBI). Η προσαρμογή του NIH - QATOCCsS στα ελληνικά ακολούθησε το κλασικό μοντέλο «back-translation» του Brislin, το οποίο περιλάμβανει: (α) τη «back-translation» μέθοδο (β) τη δίγλωσση τεχνική, (γ) έγκριση από επιτροπή, και (δ) τη διαδικασία της προκαταρκτικής δοκιμής.

Αποτελέσματα: Μετά την ολοκλήρωση όλων των απαιτούμενων διαδικασιών, η τελική ελληνική έκδοση του NIH-QATOCCsS ερωτηματολογίου και των οδηγιών του εγκρίθηκε από τους συγγραφείς της παρούσας μελέτης.

Συμπεράσματα: Το NIH - QATOCCsS είναι ένα λεπτομερές εργαλείο, εύκολο στη χρήση, με σαφή καθοδήγηση και η μετάφρασή του στα ελληνικά είναι διαθέσιμη για επιστήμονες και φοιτητές που γράφουν στα ελληνικά, συστηματικές ανασκοπήσεις μελετών κοόρτης ή συγχρονικών μελετών παρατήρησης.

Λέξεις κλειδιά : Μελέτη παρατήρησης, Μεθοδολογική ποιότητα, Αξιολόγηση, Συστηματική ανασκόπηση.