Τόμος 24 - Τεύχος 3

Σεπτέμβριος - Δεκέμβριος 2021
Ζαχαροπούλου Γεωργία, Ζαχαροπούλου Βασιλική , Μανιάτης Νικόλαος
Λέξεις κλειδιά : Κάταγμα Ισχίου, Πτώση, Ισορροπία, Βάδιση, Παράγοντες Κινδύνου
Συρόπουλος Σ, Πάτα Μ.
Λέξεις κλειδιά : Γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση, κατώτερος οισοφαγικός σφιγκτήρας, οισοφάγος, διάφραγμα, αναπνευστική φυσικοθεραπεία, γαστροοισοφαγική διασταύρωση
Στασινόπουλος Δημήτριος, Παπαδάμου Ελένη
Λέξεις κλειδιά : Σύνδρομο καρπιαίου σωλήνα, λέιζερ, λέιζερ χαμηλής ισχύος, φυσικοθεραπεία, φυσικά μέσα
Λέκκας Σωτήριος, Μαυρονάσου Ασπασία, Κορτιάνου Ελένη
Λέξεις κλειδιά : Tηλε-αξιολόγηση, Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια, λειτουργικές δοκιμασίες, 2-λεπτη δοκιμασία βάδισης, 3-λεπτη δοκιμασία σκαλοπατιού, συνοπτική αξιολόγηση φυσικής κατάστασης ηλικιωμένων
Τόμος 26 - Τεύχος 4 | ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2023
Τόμος 26 - Τεύχος 4
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2023