Τεύχη Τόμος 24 - Τεύχος 3 Σεπτέμβριος - Δεκέμβριος 2021

Αναπνευστική Φυσικοθεραπεία Στη Γαστροοισοφαγική Παλινδρόμηση

Περίληψη
Abstract

Ως γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση ορίζεται η οπισθόδρομη ροή των περιεχομένων του στομάχου στον οισοφάγο. Βασικός μηχανισμός πρόκλησης είναι η ελαττωμένη πίεση που ασκεί ο κατώτερος οισοφαγικός σφιγκτήρας, με αποτέλεσμα την εμφάνιση δυσάρεστων συμπτωμάτων, με τα πιο συνηθισμένα αυτά της καούρας και της παλινδρόμησης. Τα άτομα που πάσχουν, έχουν εμφανώς επηρεασμένη την ποιότητα ζωής τους. Συνήθεις αντιμετωπίσεις είναι, οι αλλαγές στη διατροφή και η χρήση φαρμάκων. Πλέον, η αναπνευστική φυσικοθεραπεία έχει σημαντικό ρόλο στην αντιμετώπιση της πάθησης αυτής. Το διάφραγμα κατέχει καταλυτικό ρόλο, αφού λειτουργεί φυσιολογικά συνεπικουρικά με το σφιγκτήρα, αυξάνοντας την ασκούμενη πίεση. Ως εκ τούτου, ποικίλες ασκήσεις μπορούν να επηρεάσουν τη λειτουργία του μηχανισμού προστασίας. Σε έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί, έχουν φανερά θετικά αποτελέσματα στην ποιότητα ζωή τους. Παρατηρείται μείωση στη συχνότητα των συμπτωμάτων και στην κατανάλωση φαρμάκων, μειώνοντας έτσι και τους κινδύνους που ενέχουν.

Λέξεις κλειδιά : Γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση, κατώτερος οισοφαγικός σφιγκτήρας, οισοφάγος, διάφραγμα, αναπνευστική φυσικοθεραπεία, γαστροοισοφαγική διασταύρωση
Τόμος 26 - Τεύχος 4 | ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2023
Τόμος 26 - Τεύχος 4
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2023